Szanowni studenci!
Informuję,że ze względu na obecną sytuację epidemiczna kraju wydłuża się sesję podstawową do 30.09.2020 r. oraz sesję poprawkową do 30.10.2020 r. dla wszystkich studentów! Wydłużony czas sesji ma na celu ułatwienie Państwu zaliczenia obecnego semestru studiów, szczególnie tym, którzy walczą z pandemią. Wydłużenie sesji nie oznacza, że są Państwo związani w/w datami, ma na celu jedynie uspokojenie Państwa, iż panujemy nad sytuacją i dokładamy wszelkich starań, aby obecny rok akademicki został zrealizowany z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie jakości kształcenia.

Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab.Krystyna Strzała