Wraz za zamieszczonym w dniu 15 września 2020 r. Komunikatem ws. badań…

Szanowni Studenci,
Wraz za zamieszczonym w dniu 15 września 2020 r. Komunikatem na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla studentów, słuchaczy szkół policealnych, a także stażystów informujemy, że Minister Zdrowia nie rekomenduje wykonywania testów PCR o charakterze przesiewowym.
Omawiana kwestia dotyczy wykonania testu jako warunku zakwaterowania w domach studenckich/internatach bądź rozpoczęcia zajęć klinicznych, praktyk studenckich lub staży zawodowych w podmiotach leczniczych.
Wspomniane powyżej testy PCR nie mogą być wyznacznikiem przyjęcia osób, które chcą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich/ bursach/ internatach, jak również podstawy do podejmowania decyzji o przyjmowaniu osób celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.
Życzymy wielu sukcesów w nowym roku akademickim 2020/21.

dr Katarzyna Strzała- Osuch- Prorektor ds .rozwoju i współpracy
dr Beata Pawłowska- Prorektor ds. Dydaktycznych i stdenckich