Szanowni Państwo, Dnia 27 grudnia 2020 roku w Polsce ruszyły szczepienia przeciw COVID-19.

Szanowni Państwo,

Dnia 27 grudnia 2020 roku w Polsce ruszyły szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepione są osoby z grup priorytetowych, czyli pracownicy służby zdrowia. Aby szczepienie było skuteczne, musimy przyjąć dwie dawki szczepionki. Preparat Pfizer/BioNTech podaje się w dwóch zastrzykach, domięśniowo, w odstępie 21 dni.

Jak zapisać się na szczepienie?
Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 mają być możliwe dla wszystkich od 15 stycznia 2021 roku. O tym, kiedy zostaniemy zaszczepieni, decydować będzie przede wszystkim to, do której grupy zostaniemy zakwalifikowani oraz kolejność zgłoszeń. Istnieją cztery sposoby zapisania się na szczepienia:
• za pośrednictwem bezpłatnej infolinii 989,
• poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl),
• za pośrednictwem Uczelni – poprzez elektroniczny formularz, który jest dostępny na stronach związanych z resortem zdrowia,
• u lekarza POZ, który prowadzi szczepienia.

Po dokonaniu rezerwacji wizyty lub zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail (kadry@psw.kwidzyn.edu.pl, podając dane: imię i nazwisko, nr PESEL oraz nr telefonu wraz z skanem podpisanego czytelnie oświadczenia pobierz ) do Uczelni do dnia 15.01.2020r swojej chęci zaszczepienia się w NZOZ “Zdrowie” w Kwidzynie, otrzymamy SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Będziemy od razu umawiani na 2 wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będziemy powiadamiani sms-em.

Po rejestracji i wyznaczeniu daty szczepienia należy zgłosić się do punktu szczepień, gdzie następnie przejdziemy kwalifikację do szczepienia przeprowadzoną przez lekarza lub pielęgniarkę.

Następnie, jeśli kwalifikacja zakończy się pozytywnie, otrzymamy pierwszą dawkę szczepionki.

Po upływie 3-4 tygodni można zgłosić się na ponowne szczepienie, już bez konieczności rejestracji.

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień. Otrzymamy też zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwień.

Kiedy się zaszczepię przeciw COVID-19?
Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej na bieżąco będzie podawało informacje o grupach szczepień.

W etapie 0, który jako pierwszy ma możliwość przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19 znalazły się osoby, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to:
• pracownicy szpitala węzłowego,
• pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
• pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
• pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
• osoby zatrudnione na uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
• osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów;

Covid szczepienie

W etapie 1 ze szczepień skorzystają:
– pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
– osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
– służby mundurowe w tym Wojsko Polskie,
– nauczyciele.

Dopiero gdy zakończą się szczepienia seniorów, wojska, policji i nauczycieli, szczepionkę dostanie kolejna grupa. W etapie 2 będą to osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz politycy i urzędnicy.

– Po nich zaszczepieni zostaną pracownicy firm, których działalność jest ograniczona z powodu epidemii – np. hoteli czy restauracji. Dopiero na końcu zaszczepieni zostaną pozostali chętni.