Podczas spotkania on-line omówiona zostanie część merytoryczna wniosku: Project proposal – Technical description (Part B) dla projektów badawczo-innowacyjnych, innowacyjnych i wspierających w HE. Projekty tego typu występują między innymi w II Filarze HE w Klastrach tematycznych, realizowane są głównie w konsorcjach międzynarodowych.

Data wydarzenia: 9 września 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:15

Link do strony: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/abc-przygotowania-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa