Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na…

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na dwudniowy warsztat: “Business Model Canvas w Firmie”. Uczestnicy wydarzenia odkryją, jak przy pomocy Business Model Canvas można w efektywny sposób planować, projektować i testować szereg podstawowych założeń na temat danego przedsięwzięcia. W trakcie spotkania omówione zostaną przykłady, ale nie zabraknie także praktycznych ćwiczeń. Dzięki poznaniu narzędzi i metod pracy związanych z teorią modeli biznesowych według A. Osterwaldera można skuteczniej poszukiwać obszarów do poprawy w już istniejących modelach, ale także w zrównoważony sposób testować i dostosowywać do potrzeb organizacji innowacje, które chce się wprowadzać.

 

Data wydarzenia: 10 i 11 czerwca 2021 r. w godz. od 10:00 do 16:00

Link do strony: https://ppnt.poznan.pl/business-model-canvas-w-firmie-zapraszamy-na-darmowe-szkolenie/