Data wydarzenia: 16 lutego 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:30

RCIiTT ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców na szkolenie on-line poświęcone grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rodzajami projektów dostępnych dla naukowców na różnych etapach kariery oraz z wymogami formalnymi i kryteriami oceny wniosków. Omówiona zostanie także kwestia przygotowania dokumentów, aby pokazać przyszłym wnioskodawcom na co zwracać uwagę i jak napisać dobrą aplikację.

Link do strony!