Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza wszystkich naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów szukających możliwości partycypacji w nowym Programie Ramowym Horyzont Europa na szkolenie poświęcone misjom i klastrom – nowej koncepcji wprowadzonej przez program.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

– czym są misje i klastry,
– jakie są ich cele i zadania,
– w jaki sposób szukać odpowiednich konkursów,
– jak zostać Ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski.

 

Data wydarzenia: 10 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

Link do strony: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/misje-i-klastry-nowe-mechanizmy-w-horyzoncie-europa