„Omówienie działania ogólnokrajowego systemu SL 2014”

W dniu 21 lutego 2017 r. przedstawicielka Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym „Omówienie działania ogólnokrajowego systemu SL 2014”,  zorganizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku.

Spotkanie dotyczyło obsługi obowiązkowego centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

W programie spotkania było między innymi wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, ogólne informacje o funkcjonalności SL 2014 oraz zapoznanie się z najważniejszymi informacjami w ramach poszczególnych zakładek tzn. wnioski o płatność, częściowe wnioski o płatność, harmonogram płatności, korespondencja, monitorowanie uczestników, baza personelu, zamówienia publiczne.

Szkolenie umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz bezpośrednie zadawanie pytań prowadzącemu.

szkolenie Malbork 02 2017a

szkolenie Malbork 02 2017b

szkolenie Malbork 02 2017c