Drodzy studenci 2 i 3 roku Ekonomii!

W dniach 21 i 22 czerwca o godz. 15.00 w siedzibie PSW w Kwidzynie odbędzie się szkolenie: Komunikacja interpersonalna. Trening umiejętności interpersonalnych z udziałem potencjalnych pracodawców.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://psw.kwidzyn.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-zintergrowana-szkola-wyzsza-studenci.html?form=40

Zachęcamy do wzięcia udziału, gdyż szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczającego zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Kurs realizowany w ramach Projektu “Zintegrowana Szkoła Wyższa”.