zsun
p.o. Kanclerz PSW uczestniczyła w Szkoleniu Technicznym ZSUN – Zintegrowany System Usług dla Nauki

Dnia 26 kwietnia 2018r. przedstawicielka Uczelni- mgr Natalia Parus – p.o. Kanclerz PSW uczestniczyła w Szkoleniu Technicznym ZSUN – Zintegrowany System Usług dla Nauki. Projekt ZSUN jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w partnerstwie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji PIB. Celem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego, który będzie w pełni obsługiwał procesy finansowania nauki, ustawowo realizowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), i w perspektywie najbliższych 3 lat zastąpi obecnie funkcjonujący system obsługi strumieni finansowania nauki OSF.

Nowy system będzie obsługiwał wszystkie etapy konkursów, poprzez które dystrybuowane są krajowe, budżetowe środki na naukę. Ponadto zawierał będzie komponent semantycznej wyszukiwarki umożliwiający ogółowi społeczeństwa łatwy i przyjazny dostęp do wiedzy o realizowanych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Szkolenie to miało na celu pokazać jak działa program,  wskazać jego główne zalety i rozwiązania. Uczestnicy szkolenia aktywnie brali w nim udział, bowiem nie obyło się bez licznych pytań na temat jego działania, wprowadzonych funkcjonalności oraz planowanych wdrożeń.
zsun