Logo PSW

 

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia br., zmieniającym  rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1395) przewidziano, że od przyszłego tygodnia podmioty lecznicze będą miały obowiązek zrealizować zapotrzebowanie pacjenta na teleporadę maksymalnie w ciągu 24 h godzin od zgłoszenia się pacjenta do placówki POZ. Ponadto świadczeniodawcy mają obowiązek takiego zorganizowania swojej działalności, aby zapewnić pacjentowi możliwość kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 stycznia 2021 r.