29.01.2022r. sesja podstawowa 18:00 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne RM31 i RM32 MS Teams Test

05.02.2022r. sesja poprawkowa 15:00 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne RM31 i RM32 MS Teams Test

29.01.2022r. sesja podstawowa 20:00 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne POd 31, 32, 33 A-D MS Teams Test

05.02.2022r. sesja poprawkowa 16:00 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne POd 31, 32, 33 A-D MS Teams Test

30.01.2022r. osoby, które nie przystąpiły do egzaminu 12.12.2022r. 10:00 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne PPA MS Teams Test

Egzamin Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne (wykład) dla grupy

PP A, PP B, PP C grupa Kwidzyn
PP A, PP B, PP C grupa Gdańsk

Termin 0, test platforma MS Teams 12.12.2021 godz. 20.30