27.01.2022 kolokwium(“0”) s.podstawowa 18:15 Komunikacja w zesp.rat. RM

12.01.2022 s.poprawkowa 15:00 Komunikacja w zesp.rat. RM

08.01.2022 kolokwium (“0”) s.podstawowa 15:45 Techniki zabieg.med. RM

12.02.2022 s.poprawkowa 16:00 Techniki zabieg.med. RM

28.01.2022 kolokwium (“0”) s.podstawowa 13:15 Zdrowie publiczne RM

12.02.2022 s.poprawkowa 17:00 Zdrowie publiczne RM

23.01.2022 kolokwium (“0”) s.podstawowa zgodnie z planem zajęć Podst.ratown.medycz. dla wszystkich grup PO

27.01.2022 kolokwium(“0”) s.podstawowa zgodnie z planem zajęć Podst.ratown.medycz. dla wszystkich grup PO

07.02.2022 s.poprawkowa 15:00 Podst.ratown.medycz. PO

23.01.2022 kolokwium (“0”) s.podstawowa 13:15 Badanie fizykalne PO

07.02.2022 s.poprawkowa 15:30 Badanie fizykalne PO