EKON

16.06.2023 r., godz. 10.00
Promotor: prof. PSW dr Beata Pawłowska

PO MGR

21.06.2023 r., godz. 10.00
Promotor: prof. PSW dr M. Barton
22.06.2023 r., godz. 10.00
Promotor: prof. PSW dr hab. B. Kiełbratowska

PO

21.06.2023 r., godz. 10 – egzamin teoretyczny – po egzaminie teoretycznym nastąpi losowanie oddziałów i lokalizacji szpitali (oddziały wewnętrzne, chirurgiczne, pediatryczne – szpitale w Kwidzynie, Prabutach, Sztumie, Grudziądzu, Iławie)
22.06.2023 r. – egzaminy praktyczne wg wylosowanych oddziałów i szpitali
23-25.06.2023 r. – obrony prac

23.06.2023 r. obrona, godz. 15.30
Promotor: mgr S. Dejewska
Promotor: mgr M. Suchoparski
24.06.2023 r., godz. 15.30
Promotor: mgr A. Skibowska (podział studentów będzie udostępniony w terminie późniejszym)
Promotor: mgr A. Górniewicz
25.06.2023 r., godz. 9.00
Promotor: mgr P. Janiewicz
Promotor: mgr A. Górniewicz
Promotor: mgr A. Skibowska (podział studentów będzie udostępniony w terminie późniejszym)
Promotor: mgr B. Raczkowska
Promotor: mgr E. Olszewska

PP KW

26.06.2023 r. godz. 10.00 – test; godz. 13.00 – praktyczny
Promotor: mgr A. Górniewicz
Promotor: mgr A. Skibowska

27.06.2023 r. godz. 12.00 – obrona
Promotor: mgr A. Górniewicz
Promotor: mgr A. Skibowska

RM

28.06.2023 r., godz. 9.00 – test; godz. 12.00 – praktyczny
Promotor: dr K. Krzyżanowski
Promotor: mgr K. Wojtczak

29.06.2023 r., godz. 10.00 – obrona
Promotor: dr K. Krzyżanowski
Promotor: mgr K. Wojtczak