Instytut Naukowo-Rozwojowy PSW w imieniu Organizatora, naszego partnera Uniwersytetu Karabuk w Turcji zachęca Państwa…

Instytut Naukowo-Rozwojowy PSW w imieniu Organizatora, naszego partnera Uniwersytetu Karabuk w Turcji zachęca Państwa serdecznie do udziału w IV Międzynarodowym Sympozjum Edukacji i Wartości – ISOEVA. Sympozjum odbędzie się w dniach 24-26 grudnia 2020 r., w formie on-line. Organizator nie przewiduje opłat z tytułu wygłoszenia artykułu przez uczestników zagranicznych. W celu rejestracji udziału, autor artykułu powinien przesłać jego tytuł, a następnie streszczenie. Streszczenie artykułu powinno zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora (autorów), afiliację oraz adres e-mail. Termin nadsyłania streszczeń mija w dniu 5 grudnia br.

Więcej informacji o Sympozjum dostępnych jest na stronie www. Organizatora:  http://isoeva.com/

W celu uzyskania szczegółowych informacji, pytania można kierować na adres:  isoeva2017@gmail.com