Kochani i znowu po paru dniach przerwy …

 

Kochani i znowu po paru dniach przerwy … kolejny złożony wniosek aplikacyjny w konsorcjum międzynarodowy International, intercultural, intensive TRAININGCAMP for student and staff – FIRST_AID / HUMANITY_CORPS

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych studentów i kadry akademickiej z zakresu szeroko rozumianego “niesienia pomocy”, niezależnie od realizowanego kierunku studiów w formule specjalistycznej ścieżki nauczania (on-line) – realizacja kursu: “Międzynarodowe, międzykulturowe aspekty udzielania pomocy – kontekst zdrowotny / społeczny / gospodarczy” oraz międzynarodowego, międzykulturowego, intensywnego obozu szkoleniowego First_Aid/Humanity_Corps.

W projekcie weźmie udział 80 studentów (specjalistyczna ścieżka nauczania w formule on-line), 40 studentów i 8 dydaktyków weźmie udział w międzynarodowym, międzykulturowym obozie szkoleniowym z zakresu First_Aid/Humanity_Corps w Polsce.

Innowacyjność projektu zostanie podwyższona poprzez stworzenie Centrów pomocy Obywatelskiej (Akademickiej) jako jednostek ogólno-uczelnianych, zrzeszających wszystkich członków społeczności akademickiej, zaangażowanych w działalność pro-społeczną / pro-obywatelską w ramach realizacji III misji Uczelni, związanej z jej odpowiedzialnością społeczną. Zaplanowano także powstanie Międzynarodowego Stowarzyszenia o charakterze pomocowym w kontekście przeróżnych potrzeb społecznych, w tym związanych z szeroko pojętymi sytuacjami kryzysowymi, ale także życiem codziennym i wyzwaniami, przed jakimi codziennie stają osoby niesamodzielne i/lub postawione w sytuacji, kiedy potrzebują pomocy drugiego człowieka w najróżniejszych aspektach.