Drodzy Studenci,pierwszy raz bierzemy udział w Turnieju Honorowego Krwiodawstwa „Młoda Krew Ratuje Życie”, który organizowany jest przez Polski Czerwony Krzyż. Zadaniem akcji jest uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest pomoc, jak ważna jest krew, a co za tym idzie… jak ważne jest to, aby współpracować na lepsze jutro. 

Turniej trwa do 30.06.2023 w związku z czym zachęcamy wszystkich naszych studentów do zgłaszania uczestnictwa w akcji. 

Jak wziąć udział?

W placówkach poboru krwi, po wyrażeniu chęci przez Państwa uczestniczenia w Turnieju zostanie wydane potwierdzenie przez pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wraz z potwierdzeniem prosimy udać się do swojego Dziekanatu w celu archiwizacji dokumentu. Oddana przez Was krew wlicza się do wspólnej puli gromadzonej przez naszą uczelnię. Każda osoba, może wziąć udział tyle razy, ile będzie chciała oddać krew, jednak zawsze trzeba zaznaczyć, że uczelnia bierze udział w Turnieju. 

Wasz trud zostanie doceniony, nie tylko przez nas ❤️ Dziękujemy!Pokażmy siłę, serce i nasze zaangażowanie! 

https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/319219090_8400532506687203_2361985940114390200_n.png?stp=dst-png_s600x600&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=xtLZSj4O9W8AX-QWiiq&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=00_AfDjxukjE89gb4OVvWL0nv6mrI_mvPwC-b71pwdiGXLxSg&oe=63A5B35F