Powiślańska Szkoła Wyższa wzięła udział w konferencji „Uczelnie zawodowe w systemie kształcenia akademickiego”, prezentując zarówno swoją działalność na polu współpracy instytucjonalnej i działalności prospołecznej, a także dylematy funkcjonowania medycznych uczelni niepublicznych w polskiej rzeczywistości. Konferencja w Zamku Piastów w Brzegu mamy nadzieję zaowocuje nawiązaniem relacji i współpracy z kilkoma Uczelniami o podobnej działalności, także w obszarze kształcenia kadr medycznych.