Jesteśmy bliżej, niż dalej. Popularny bon mot traci swój dowcipny wymiar, jeśli zastosować go do spraw środowiska naturalnego i przyszłości naszej planety. Katastrofy naturalne uwidaczniają skalę zagrożenia, a rok 2021 stanowił dla wielu przełom w myśleniu o przyszłości własnej i swoich dzieci. Myśleć należy jednak nie tylko w katastroficznych kategoriach, ale przede wszystkim w sensie „co jest do zrobienia”. Co ja mogę zrobić? Co może zrobić moja firma? Co możemy wspólnie zrobić dla budo­wy pozytywnego scenariusza przyszłości? Kryzys to nie zawsze katastrofa, ale dla wielu to szansa na poprawę i rozwój.

Myślmy wspólnie pozytywnie. Potrzebne są zmiany w światowej gospodarce. Widzimy w nich wspólne szanse, tak dla nauki, jak i dla biznesu. 4. Forum Akademicko-Gospodarcze poświęcone jest dwóm zagadnieniom. Pierwszym jest modernizacja polskiej gospodarki, jako roboczy plan działań na obszarze wspólnoty Polski z naszymi europejskimi partnerami. Drugi, to globalny program ograniczania śladu węglowego, którego możemy być ważnym uczestnikiem. Od nas samych zależy, jak wykorzystamy te szanse. Modernizacja gospodarki jak i Zielony ład, są przecież w naszych rękach.

16 lutego 2022r.

Modernizacja gospodarki – wykorzystanie szans dla Polski.

17 2022r.

„Zielony ład” i zmiany w na rzecz ograniczenia emisji CO2.

Transmisja: alebank.pl/transmisja-on-line

16.02.2022 10:00 Otwarcie konferencji

-Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Prezes Związku Banków Polskich
-Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprezes Zarządu PFAG
-Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

16.02.2022 10:15 Wystąpienia otwierające

-Dr Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży
-Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska
-Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki
-Dr hab. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
-Jacek Żalek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
-Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP
-Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
-Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji: -Współpraca praktyków w działaniach edukacyjnych: doświadczenia, szanse i wyzwania.

16.02.2022 11:15 SESJA I: Scenariusze na dzisiaj i na jutro.

-Moderator: Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
-Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
-Dr Marcin Kraska, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju – Centrum Łukasiewicz
-Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski, b. Przewodniczący RGNiSW
-Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP
-Dr Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu mBank S.A.
-Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Depart. Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju MFiPR

16.02.2022 13:00 Sesja II: Potencjał naukowy i edukacyjny dla współdziałania z z biznesem.

-Moderator: Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
-Dominika Bettman, Dyrektor Generalna Microsoft Polska, Członek Rady Uczelni PW
-Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna
-Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, Rektor Politechniki Łódzkiej
-Daniel Nowak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
-Dr Andrzej Soldaty, Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej
-Mariola Szymańska, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

16.02.2022 14:45 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

-Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

17.02.2022 10:05 SESJA III: Warunki realizacji optymistycznego scenariusza – co zrobić dla uniknięcia katastrofy?

-Moderator: Wojciech Hann, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego
-Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID – Warszawa
-Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu Ecol-Group Sp. z o.o., Członek Rady Uczelni – Politechnika Gdańska
-Adam Kostrzewa, Prezes Zarządu Akces NCBR Sp. z o.o.
-Jolanta Okońska-Kubica, Dyrektor Operacyjny Envipol, Przewodnicząca GR KIS 7 Gospodarka Obiegu Zamkniętego – Ministerstwo Rozwoju i Technologii
-Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
-Dr Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
-Dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ, Dyrektor Handlowy Grupy Veolia w Polsce, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

17.02.2022 11:40 SESJA IV: Budowa świadomości i zaangażowania społecznego na rzecz Zielonego ładu.

– Moderator: Dr Mariusz Wyżycki, Sekretarz Ośrodka Współpracy Rad Uczelni
– Marta Babicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– Joanna Czynsz-Piechowiak, Prezes Zarządu Grupy Saint-Gobain w Polsce
– Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
-Irena Pichola, Partner Deloitte, Leader Sustainability Consulting Central Europe
-Dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz — Centrum Oceny Technologii; Sieć Badawcza Łukasiewicz

17.02.2022 13:15 SESJA V: Finansowanie transformacji w strategicznych sektorach gospodarki.

– Moderator: Dr Andrzej Banasiak – Dyrektor w ZBP, manager Programu Analityczno-Badaw­czego Warszawskiego Instytutu Bankowości
– Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
– Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
– Dr Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
– Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
– Tomasz Sudaj, Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu

17.02.2022 14:45 Zarządzanie zmianami w uczelniach, biznesie i państwie

– Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

17.02.2022 15:00 Podsumowanie konferencji i plany na przyszłość

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

–  Serdecznie zapraszamy do współuczestnictwa.