Instytut Naukowo-Rozwojowy PSW wziął udział w szkoleniu pn. „RODO w praktyce medycznej- błędy, które wciąż popełniamy”, organizowanej przez firmę Prometriq, które odbyło się w dniu 01 grudnia 2020 r. i otrzymał Certyfikat.

Zabezpieczenie praw pacjentów przed niepożądanym naruszeniem ich praw do ochrony danych osobowych jest szczególnie ważną materią w czasach pandemii. Wszyscy pracownicy służby zdrowia powinni starać się o zachowanie najwyższych standardów postępowania w tym zakresie. Powiślańska Szkoła Wyższa kształci przyszłą oraz obecną kadrę medyczną. Instytut Naukowo-Rozwojowy wspiera działania mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych i praktyk indywidualnych. Instytut angażuje się w działania na rzecz podwyższania jakości kształcenia i dba o to, aby każda pielęgniarka i ratownik medyczny wychodzący z murów PSW musi mieć świadomość o odpowiedzialności pracowników medycznych w poszanowaniu praw pacjentów. PSW rozwija zatem o świadomość naukową swoich studentów, tak by uzyskany dyplom dawał gwarancję rzetelnego przygotowania do wykonywania zawodu na wszystkich płaszczyznach.

Instytut poleca Przewodnik RODO w służbie zdrowia wydany przez Ministerstwo Cyfryzacji, https://www.gov.pl/attachment/b27bb8b4-dfe3-4db0-87e5-a77b93ce3e11, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące ochrony danych osobowych w codziennym funkcjonowaniu sektora medycznego.

Instytut poleca lekturę wyników kontroli NIK z zakresu przestrzegania zasad RODO w sektorze ochrony zdrowia:

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/063/

 

 NIK o RODO w podmiotach leczniczych