w ogólnopolską działalność naukową

 Powiślańska Szkoła Wyższa, wkraczając w kolejną fazę rozwoju Uczelni angażuje się coraz bardziej i mocniej w działalność naukową, w tym w ogólnopolską działalność naukową ‼️

Zostaliśmy członkiem międzyuczelnianego zespołu badawczego w osobie dr Katarzyny Strzała-Osuch (znaczy mnie ?) w zakresie zbadania i zmierzenia Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, w tym całych społeczności akademickich ‼️

Badania te realizowane będą w roku akademickim 2020/2021, a więc już niebawem – liczymy na WAS ‼️? STUDENCI, ABSOLWENCI i oczywiście pracownicy.