ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Mamy przyjemność, jako Uczelnia brać udział w pracach Grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej‼️

Wspólnie z wieloma przedstawicielami środowiska akademickiego podejmujemy inicjatywy na rzecz integrowania koncepcji zrównoważonego rozwoju z misjami i strategiami uczelni, biorąc pod uwagę różnorodność dyscyplinarną
i specyfikę ich działania. Pracami Grupy roboczej kieruje prof. dr hab. Piotr Wachowiak, Prorektor do spraw nauki i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od września 2020 r. Rektor uczelni).
Aktualnie zbieramy przykłady praktyk podejmowanych przez uczelnie w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.

Materiał będzie stanowił wkład do tegorocznego wydania Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, który poświęcony będzie właśnie działaniom związanym z pandemią COVID-19 w Polsce.

Oczywiście Powiślańska Szkoła Wyższa, dzięki WAM drodzy STUDENCI I ABSOLWENCI, a także przyjaciele naszej Uczelni może dodać swój wkład. I tak do katalogu włączyliśmy:
1. wolontariat epidemiczny, czyli Waszą ciężką pracę i poświęcenie, za które ponownie jestem Wam bardzo wdzięczna ?‼️?
2. kampanię informacyjną naszej Uczelni w ramach działalności edukacyjnej, ale też społecznej naszej Uczelni.
3. Safety Mask Club, czyli punkt szycia maseczek pod auspicjami naszej niezrównanej p. mgr Hanny Krajnik ‼️?
4. Akcję “Silni Razem”, czyli studenci nauk ekonomiczno-społecznych – studentom nauk o zdrowiu ?‼️?
5. Kampanię TogetherUnited on-line czyli #stayhome #zostańwdomu i możliwości z tym związane, w tym możliwości edukacyjne.

104429830_3929659540441211_2146270389494639165_n.jpg