“Społeczna Odpowiedzialność Uczelni, a Pandemia koronawirusa”

 Szanowni Państwo, wczoraj, czyli 30.06.2020 r. Powiślańska Szkoła Wyższa brała udział w webinarium organizowanym przez grupę roboczą do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Tematem webinarium była “Społeczna Odpowiedzialność Uczelni, a Pandemia koronawirusa”. Dyskusje były poświęcone nad inicjatywami podejmowanymi przez uczelnie w czasach pandemii. Było to pierwsze spotkanie z tego cyklu i celem było: podzielenie swoich doświadczeń z uczestnikami z działań ukierunkowanych na walkę z COVID- 19, zainteresowanie przedstawicieli środowiska akademickiego działalnością oraz upowszechnienie zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Jesteśmy bardzo aktywni w tej sferze, oczywiście dzięki aktywności naszej społeczności akademickiej. Super‼️?‼️