1 DZIEŃ

Bardzo się cieszymy, że nareszcie mogliśmy przywitać naszych Gości z całego świata w naszej gdańskiej filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Pierwszy dzień i pierwsze poznania z uczestnikami tegorocznego IW’23 w murach naszej uczelni rozpoczęliśmy m.in. od opowiedzenia o Powiślańskiej Szkole Wyższej, a także od quizów. Nasi Goście z Albanii, Armenii, Gruzji, Kirgistanu, Libanu, Maroka, Mołdawii, Palestyny, Serbii, Tunezji, Turcji i Ugandy zmierzyli się z ciekawostkami o Polsce, a także językiem polskim.

Po oficjalnym rozpoczęciu, uczestnicy International Week 2023 odwiedzili Centrum Nauki Hevelianum. Mieliśmy okazje zobaczyć przepiękną panoramę Gdańska ze szczytu Góry Gradowej, a także zwiedzić jej Forty.

We are thrilled to finally welcome our guests from around the world to our Gdansk branch of Powislanska University.

On the first day of this year’s IW’23, we started with introductions and sharing information about Powislanska University, as well as engaging in quizzes. Our guests from Albania, Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Lebanon, Morocco, Moldova, Palestine, Serbia, Tunisia, Turkey, and Uganda took part in interesting facts about Poland and the Polish language.

After the official opening, the participants of International Week 2023 visited the Hevelianum Science Center. We had the opportunity to see the beautiful panorama of Gdansk from the top of Gora Gradowa and explore its Forts.

2 DZIEŃ

Dzisiaj nie tylko Powiślańska Szkoła Wyższa miała okazję przedstawić swoją uczelnię, ale wszyscy nasi Goście z partnerskich krajów mieli na to szansę. Dowiedzieliśmy się dzięki temu wielu nowych rzeczy!

Niektórzy z uczestników nawet przywieźli ze sobą tradycyjne przysmaki. Było ciekawie, smacznie i przede wszystkim wesoło. A nam, jako organizatorom, jest niezmiernie miło, że wszyscy tak bardzo się zaangażowali i przedstawili swoje kraje oraz uczelnie.

Nie mogliśmy nie podzielić się tymi widokami z naszymi zagranicznymi Gośćmi, którzy przyjechali do nas na International Week’23.

Dlatego drugiego dnia zwiedziliśmy Gdańsk Główny, gdzie uczestnicy odwiedzili lokalne sklepy. Przeszliśmy się również wzdłuż Motławy, a także zapoznaliśmy się z historią bursztynu. Zdecydowanie niezapomniane przeżycia.

Today, not only the Powiślański University had the opportunity to present their institution, but all our Guests from partner countries had a chance to do so. Thanks to that, we learned many new things!

Some of the participants even brought traditional delicacies with them. It was interesting, delicious, and above all, fun. We, as the organizers, are truly pleased that everyone got so involved and beautifully showcased their countries and universities.

We feel an obligation to share these sights with our foreign guests, who came to us for International Week’23!

We toured Gdansk Główny, where participants of IW’23 visited local stores. We also walked along the Motlawa River, and learned about the history of amber. Definitely an unforgettable experience.

3 DZIEŃ

Dziś zaprosiliśmy naszych Gości z International Week’23 do siedziby Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Powitaliśmy ich na uczelnianej auli, by poprowadzić szkolenia oraz warsztaty w języku angielskim. Niezmiernie cieszy nas duże zaangażowanie i chęć do prowadzenia dyskusji w poruszanej podczas prelekcji tematyce.

Następnie uczestnicy mieli okazję zwiedzić Centrum Symulacji Medycznych, które znajduje się na najniższym piętrze kampusu. Sale symulacyjne wzbudziły ogromne zainteresowanie i rozpoczęły serię pytań na temat ich funkcjonowania oraz użytkowania podczas zajęć. Działo się naprawdę wiele.

Uczestnicy IW’23 odwiedzili również Zamek w Kwidzynie, na którego dziedzińcu czekały różne atrakcje. Nasi Goście nie tylko obejrzeli występy zespołu ludowego Marezianki, ale również sami wspólnie zatańczyli do dźwięków akordeonu. Gwoździem programu były warsztaty z lepienia pierogów poprowadzone przez Koło Gospodyń Działkowych. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił w lepieniu tradycyjnej polskiej potrawy, a następnie poczęstować się już przyrządzonymi wyrobami w strefie cateringowej.

To był bardzo intensywny dzień, pełen pozytywnych emocji!

Today, we welcomed our guests from the International Week’23 to the headquarters of Powiślański University in Kwidzyn.

We greeted them in the university auditorium to conduct training sessions and workshops in English. We are extremely pleased with their high level of engagement and willingness to participate in discussions on the topics covered during the lectures.

Later, the participants had the opportunity to visit the Medical Simulation Center located on the lowest floor of the campus. The simulation rooms sparked great interest and initiated a series of questions regarding their functioning and use during classes.

A lot has been happening, and it’s not the end of the attractions yet! Stay tuned to our profile to keep up with the latest updates from IW’23.

The participants of IW’23 also visited the Castle in Kwidzyn, where various attractions awaited tchem.

The guests enjoyed performances by the folk group Marezianki, and soon joined in to dance to the sounds of the accordion. The highlight of the program were the dumpling-making workshops led by the Koło Gospodyń Działkowych (Club of Allotment Housewives). Anyone interested had the opportunity to try their hand at making their own traditional Polish dumplings, and then indulge in the prepared delicacies at the catering area.

It was a very intense day filled with positive emotions!

4 DZIEŃ

Piątek w Powiślańskiej Szkole Wyższej upłynął pod znakiem licznych wykładów i niesamowicie ciekawych wystąpień.

International Week’23 to nie tylko wymiana ciekawych informacji na temat swojej kultury czy uczelni. To także wymiana wiedzy i spostrzeżeń na otaczające nas zagadnienia ze świata nauki.

Mogliśmy dzisiaj usłyszeć wystąpienia naszych Gości, którzy na X. Międzynarodową Konferencję Naukową „Oblicza Dobrobytu”, podjęli się przeróżnych tematów i podzielili się swoimi badaniami w związku z nimi.

Friday at the Powiślański University was marked by numerous lectures and incredibly interesting speeches.

International Week’23 is not only about exchanging interesting information about one’s culture or university. It is also an exchange of knowledge and insights on issues surrounding us from the world of science.

Today we were able to hear the speeches of our guest speakers for the X. International Scientific Conference „Faces of Prosperity,” took on a variety of topics and shared their research in relation to tchem.

5 DZIEŃ

Dzisiaj nasi studenci z English Division- Nursing mieli przyjemność odbyć zajęcia i warsztaty z naszymi międzynarodowymi wykładowcami z Indii, Turcji i Kosowa. Zajęcia były świetne, a sami studenci i dydaktycy chwalili sobie wspaniałą atmosferę.

Dziękujemy za doświadczenie!

Sobota to także wycieczka do naszych przyjaciół, a jednocześnie partnerów- Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie!

To właśnie oni przygotowali dla naszych Gości wyjątkową atrakcje i nowe doznania, zwiedzanie szpitala z uwzględnieniem SOR’u.

Następnie według programu odbyły się warsztaty i prezentacje dla naszych międzynarodowych przyjaciół. Był to intensywny, ale za to jak edukacyjny dzień!

Today, our students from the English Division-Nursing had the opportunity to attend classes and workshops with our international lecturers from India, Turkey, and Kosovo. The classes were fantastic, and both the students and instructors praised the wonderful atmosphere. We are grateful for the experience!

Saturday also included a trip to our friends and partners, the Specialist Hospital in Kościerzyna!

They prepared a unique attraction and new experiences for our guests, which involved a tour of the hospital, including the Emergency Department. Following the schedule, workshops and presentations were held for our international friends. It was an intense, but incredibly educational day!