Szesnaście pielęgniarek i jeden pielęgniarz odebrali dziś dyplomy ukończenia studiów pomostowych w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Uroczystość na którą przybyły władze Uczelni, przedstawiciele Zarządu Województwa Pomorskiego, Zarządu Podmiotu Leczniczego Copernicus oraz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbyła się w Szpitalu Copernicus w Gdańsku.

To pierwszy dyplomowany rocznik, który wypuszcza filia PSW w Gdańsku.

– Dla nas wszystkich jest to ważny dzień – mówi Prorektor ds. rozwoju i współpracy dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. Powiślańskiej Szkoły Wyższej – Od lat robimy wszystko by odczarować zawód pielęgniarki wśród młodego pokolenia, które szuka swojej drogi na życie. I nie tylko dlatego, że to zajęcie piękne i potrzebne nam wszystkim, ale przede wszystkim dlatego, że statystyki biją na alarm. W każdym niemal szpitalu czy placówce medycznej w Trójmieście brakuje wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej. Oczywiście problem dotyczy całej Polski, ale rzeczywiście na Pomorzu sytuacja jest tragiczna.

Jeśli chodzi o liczbę dostępnej kadry pielęgniarskiej województwo pomorskie zajmuje przedostatnie miejsce w Polsce, mamy zaledwie 38,6 pielęgniarek na 10.000 mieszkańców. W rankingu tym wyprzedza nas jedynie Wielkopolska gdzie na 10.000 mieszkańców przypadają około 34 pielęgniarki. Wskaźnik liczby pielęgniarek przypadających na tysiąc mieszkańców jest jednym z najniższych w Europie i wynosi 5,2 podczas gdy średnia unijna to 9,4.

Jak podają dane Izby Pielęgniarek i Położnych, w kraju występują poważne braki personelu pielęgniarskiego. W tej chwili blisko 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje w zawodzie pomimo, że przekroczyło już wiek emerytalny. Aktualnie średni wiek pielęgniarki to 53 , a położnej 51 lat. Przewiduje się, że w 2030 roku średnia wieku będzie wynosić 60 lat.

– Nasza Uczelnia kształcąc personel medyczny, w tym pielęgniarki i ratowników medycznych wychodzi naprzeciw potrzebom naszego społeczeństwa. Wszyscy przecież wiemy, że jeśli problem deficytu kadry medycznej nie zostanie rozwiązany, to w bliskiej przyszłości ucierpimy na tym wszyscy. Szukając rozwiązań by zmienić obecny stan rzeczy i zapewnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanej kadry medycznej Powiślańska Szkoła Wyższa aktywnie współpracuje ze Szpitalem Copernicus w Gdańsku jak i Starostwem Powiatowym w Kościerzynie oraz ze Szpitalem Specjalistycznym w tym mieście. W efekcie powstała właśnie kolejna filia szkoły i już od września również w Kościerzynie kształcone będą pielęgniarki.