Uroczystość Rozdania Dyplomów to coroczna tradycja wszystkich uczelni wyższych, Powiślańska Szkoła Wyższa również w ten uroczysty sposób pogratulowała swoim Absolwentom ukończenia studiów i uzyskania tytułów zawodowych / naukowych.

 

W dniu 16 lipca 2022 roku miejsce miało Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom Powiślańskiej Szkoły Wyższej, które odbyło się w Kinoteatrze w Kwidzynie.

 

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od wprowadzenia Pocztu sztandarowego Powiślańskiej Szkoły Wyższej i przystąpienia do Hymnu Narodowego. Władze Uczelni Pani Prorektor dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW oraz Pani Prorektor dr Beata Pawłowska, prof. PSW powitały przybyłych na uroczystość Gości oraz Absolwentów i ich rodziny.

 

Głos zabrali także przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji od lat współpracujących z uczelnią, w tym m.in. Pan Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Pan Piotr Widz – Zastępca Burmistrza Miasta Kwidzyn. Powiślańska Szkoła Wyższa od lat współpracuje z najbardziej prestiżowymi pracodawcami i instytucjami, dzięki czemu studenci  mają możliwość praktycznego rozwoju i kształcenia zawodowego w toku studiów, a także uzyskania najlepszych miejsc pracy.

 

Tradycją uczelni kultywowaną od roku akademickiego 2001/2002 jest uhonorowanie absolwentów o najwyższej średniej osiągniętej w toku studiów, czyli wyróżnienie Złotej Dziesiątki i Diamentowej Piątki Absolwentów, które to nagrody wręczone zostały przez władze uczelni absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Ponadto wręczone zostały podziękowania wszystkim absolwentom, którzy czynnie uczestniczyli w działalnościach na rzecz uczelni, podziękowano też reprezentantom uczelni biorącym udział w XI Mistrzostwach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym, którzy startując pierwszy raz w mistrzostwach Polski zajęli 14 miejsce w Polsce, pierwsze na Pomorzu!

 

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było długo wyczekiwane Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom studiów I i II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Dyplomy ukończenia studiów w roku akademickim otrzymało  264 absolwentów, w tym 224 absolwentów Pielęgniarstwa, którzy zgodnie z tradycją wzięli udział w uroczystym nałożeniu czepka jako symbolu zawodu pielęgniarskiego i symbolicznie złożyli przyrzeczenie pielęgniarskie, po czym wszyscy odśpiewali tradycyjny Hymn Pielęgniarski.

 

Po końcowym wystąpieniu Władz Uczelni, rozpoczęło się świętowanie. Powiślańska Szkoła Wyższa od wielu lat w ten tradycyjny sposób wieńczy ukończenie studiów swoich absolwentów. Uczelnia nieustannie się rozwija, zarówno w przestrzeni dydaktyczno-badawczej, jak i geograficznej oferując szereg przyszłościowych kierunków studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, a także rozwijając swoją działalność w przestrzeni kolejnych lokalizacji, tak też oprócz edukacji w siedzibie głównej w Kwidzynie Powiślańska Szkoła Wyższa oferuje naukę w filii w Gdańsku, a od przyszłego roku akademickiego 2022/2023 funkcjonować będą także siedziby w Toruniu i Kościerzynie, gdzie rekrutacja już trwa.