Tradycje akademickie trwają siłą swojej rangi i ważności i dlatego są środowiskiem wielu naukowych odkryć, ponieważ … „koniecznym bodaj warunkiem nauki jest uczenie się wielu bezużytecznych rzeczy po to, żeby poznać te, które są przydatne, a jako że nie jest możliwe poznanie wartości naszych zdobyczy przed doświadczeniem, jedynym sposobem wyciągnięcia przez ludzkość z wiedzy wszystkich korzyści jest prowadzenie badań w każdym możliwym kierunku. Nie ma większej przeszkody dla postępu nauki jak ciągłe i niespokojne oglądanie się na każdym kroku na namacalną użyteczność. Mając pewność, że ogólne rezultaty będą korzystne, nierozsądne jest troszczyć się zbytnio o bezpośrednią wartość każdego poszczególnego zadania. Poza tym w każdej nauce dąży się do osiągnięcia pewnego całościowego obrazu, co wymaga od nas uwzględniania wielu szczegółów, poza tym bezwartościowych. Trzeba też pamiętać, że banalne i pozornie bezużyteczne spostrzeżenia często przygotowują grunt pod ważne odkrycia” (jakże współczesny cytat z Essays on the Formation and Publication of Opinions S. Bailey, Londyn 1821).
Powiślańska Szkoła Wyższa kultywuje wiele tradycji akademickich, do których zaliczyć możemy przede wszystkim Uroczyste Inauguracje Roku Akademickiego, z nieodłącznym koncertem muzyki klasycznej, Uroczystość wręczenia dyplomu Absolwentom, przyznawanie medali za „zasługi dla Uczelni”, w ramach tradycji posiada także Sztandar honorowy Powiślańskiej Szkoły Wyższej nadany przez społeczność lokalną i akademicką.
Tradycje są dla nas ważne, kultywowanie ich umacnia nasze dążenia do doskonałości, jest także wyrazem naszego oddania społeczności akademickiej. MSC

Tradycje akademickie trwają siłą swojej rangi i ważności i dlatego są środowiskiem wielu naukowych odkryć, ponieważ … „koniecznym bodaj warunkiem nauki jest uczenie się wielu bezużytecznych rzeczy po to, żeby poznać te, które są przydatne, a jako że nie jest możliwe poznanie wartości naszych zdobyczy przed doświadczeniem, jedynym sposobem wyciągnięcia przez ludzkość z wiedzy wszystkich korzyści jest prowadzenie badań w każdym możliwym kierunku. Nie ma większej przeszkody dla postępu nauki jak ciągłe i niespokojne oglądanie się na każdym kroku na namacalną użyteczność. Mając pewność, że ogólne rezultaty będą korzystne, nierozsądne jest troszczyć się zbytnio o bezpośrednią wartość każdego poszczególnego zadania. Poza tym w każdej nauce dąży się do osiągnięcia pewnego całościowego obrazu, co wymaga od nas uwzględniania wielu szczegółów, poza tym bezwartościowych. Trzeba też pamiętać, że banalne i pozornie bezużyteczne spostrzeżenia często przygotowują grunt pod ważne odkrycia” (jakże współczesny cytat z Essays on the Formation and Publication of Opinions S. Bailey, Londyn 1821).

Powiślańska Szkoła Wyższa kultywuje wiele tradycji akademickich, do których zaliczyć możemy przede wszystkim Uroczyste Inauguracje Roku Akademickiego, z nieodłącznym koncertem muzyki klasycznej, Uroczystość wręczenia dyplomu Absolwentom, przyznawanie medali za „zasługi dla Uczelni”, w ramach tradycji posiada także Sztandar honorowy Powiślańskiej Szkoły Wyższej nadany przez społeczność lokalną i akademicką.

Tradycje są dla nas ważne, kultywowanie ich umacnia nasze dążenia do doskonałości, jest także wyrazem naszego oddania społeczności akademickiej.