UWAGA!!!

Studenci WNEiS kierunek LBiA rok 1 i 2, którzy mają z przedmiotu Ustrój Administracji Publicznej  w Wirtualnym Dziekanacie brak oceny lub brak zaliczenia z BUNA proszeni są o przesłanie pracy BUNA lub zgłoszenie przystąpienia do egzaminu do dnia 25.09.2020 na adres a.michalik@psw.kwidzyn.edu.pl. Brak podjęcia czynności w tym zakresie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia z przedmiotu

Dr Andrzej Michalik


Studenci WNEiS kierunek Ekonomia, którzy mają z przedmiotu Ochrona Własności Intelektualnej w Wirtualnym Dziekanacie brak oceny lub brak zaliczenia z BUNA proszeni są o przesłanie pracy BUNA lub zgłoszenie przystąpienia do egzaminu do dnia 25.09.2020 na adres  a.michalik@psw.kwidzyn.edu.pl. Brak podjęcia czynności w tym zakresie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia z przedmiotu

Dr Andrzej Michalik


Studenci WNO kierunek Pielęgniarstwo studia magisterskie, którzy mają z przedmiotu Prawo w praktyce pielęgniarskiej w Wirtualnym Dziekanacie brak oceny lub brak zaliczenia  do dnia 25.09.2020 na adres  a.michalik@psw.kwidzyn.edu.pl. Brak podjęcia czynności w tym zakresie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia z przedmiotu

Dr Andrzej Michalik


Studenci WNO kierunek Pielęgniarstwo Ogólne, którzy mają z przedmiotu Prawo medyczne w Wirtualnym Dziekanacie brak oceny są o przesłanie pracy projektowej do dnia 25.09.2020 na adres  a.michalik@psw.kwidzyn.edu.pl. Brak podjęcia czynności w tym zakresie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia z przedmiotu

Dr Andrzej Michalik