Drodzy studenci 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wpisem

Wczoraj w ramach serdecznych kontaktów z naszą społecznością akademicką – z osobami związanymi z Powiślańską Szkołą Wyższą rozmawialiśmy z naszym absolwentem kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE ale też i PIELĘGNIARSTWO – Panem Jackiem Gołębiowskim z Warmińsko- Mazurskiej Stacji Transportu Medycznego. Pan Jacek, zawsze, nie tylko jako student, ale również jako absolwent, jest z nami związany (mniemam, że już na zawsze  ?) i zaangażowany w życie Uczelni.
Obecnie ten wspaniały ratown ik medyczny/ pielęgniarz podjął walkę dla ratowania zdrowia i życia pacjentom z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID 19. Jak podkreśla Pan Jacek sił i determinacji wraz z załogą ma sporo, otrzymuje również propozycje pomocy od różnych osób.
Pan Jacek dysponuje kilkunastoma karetkami. Jego znamienne słowa “DAMY RADĘ. CHYBA, ŻE NA KWARANTANNIE BĘDZIEMY… ALE POTEM I TAK BĘDZIEMY… MAM SUPER LUDZI, NIE ZOSTAWIĄ MNIE…

Jacek przekazuje nam wszystkim słowa otuchy. TRZYMAJCIE SIĘ TAM WSZYSCY,POZDROWIENIA DLA WAS! To się trzymamy i pomagając służbie medycznej ZOSTAJEMY W DOMU!!!!