oblicza dobrobytu s

 W dniu 26.05.2018 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Dobrobytu”. Konferencja miała miejsce w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Był to drugi dzień wydarzenia Powiślańskich Dni „Przyszłość w Nauce”.

 

oblicza dobrobytu plakat 2019 mini

W dniu 26.05.2018 r. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Dobrobytu”. Konferencja miała miejsce w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym. Był to drugi dzień wydarzenia Powiślańskich Dni „Przyszłość w Nauce”.

Pani prof. dr hab. Krystyna Strzała przywitała gości, oraz otworzyła sesję plenarną. Naukowcy z Albanii, Libanu oraz Gruzji zabrali głos. Byli to prof. Ledina Hoxha (European University of Tirana z Albanii) „Social diseases, civilization diseases or lifestyle diseases?“, prof. Leonel Matar (Saint Joseph University z Libanu „Environmental challenges and precariat: a global concern” oraz prof. Nino Svanidze (Batumi Shota Rustaveli State University z Gruzji) „Charitable Foundation and Mathematical Model of Fund Management”.

Sesję nauk o zdrowiu poprowadziła Pani dr Beata Pawłowska. Mogliśmy wysłuchać prof. dr hab. Jadwigę Suchecką oraz dr. Macieja Jewczaka  (Uniwersytet Łódzki, Łódzki Uniwersytet Medyczny), którzy przedstawili artykuł „Rola Silver Economy w zwiększeniu dobrobytu populacji osób starszych”. Następnie wysłuchaliśmy Olenę Horbunovą  (Poltava University of Economics and Trade z Ukrainy) „Pension provision in Ukraine: the current state and directions of further reform” oraz prof. dr hab. Krystynę Strzała, dr Katarzynę Strzała-Osuch, mgr. Daniela Osuch – “Badanie panelowe śmiertelności z powodu chorób układu krążenia w regionach Polski”. Mogliśmy także wysłuchać dr n.med. Olgę Bielan i mgr Mariolę Ejdys (Katedra pielęgniarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Wydolność opiekunów pacjentów leczonych w oddziale rehabilitacji, a konieczność wsparcia społecznego w kontekście ich niepełnosprawności”. Następnie głos zabrali dr Katarzyna Strzała-Osuch, Julia Osuch i Krzysztof Karolczuk (PSW), którzy wystąpili z artykułem „Wirus Ebola jako zagrożenie dla internacjonalizacji”. Następnym wystąpieniem dr n.m. Olgi Bielan i mgr Marioli Ejdys (Katedra pielęgniarstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,) był „Ból przewlekły- implikacje kliniczno-terapeutyczne”.

Nauki społeczno-ekonomiczne to sesja, którą poprowadził dr Piotr Giruć. Uczestnicy sesji to prof. Dragan Ćalović (Megatrend University z Serbii) „Micro politics of welfare: The approach of haas and Hahn”, prof. Kseniia Verhal – (Poltava University of Economics and Trade z Ukrainy) „Horizontal integration of trade enterprises”, prof. Krystyna Strzała (PSW, UG) oraz mgr Mateusz Bogdański (UG) “On the welfare of nations in Europe – Twin deficit hypothesis”,  dr Alona Revko (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Narodowy Technologiczny w Czernihowie, Ukraina) „Infrastruktura społeczna regionu i jej wpływ na rozwój potencjału ludzkiego”, dr Stanisław Ejdys (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) „Infrastruktura transportowa w świetle wyzwań współczesności”, dr Katarzyna Strzała – Osuch, Agnieszka Łupaczewska oraz Magdalena Franosz, (PSW) „ Research on GDP dynamics in Poland’s regions compared to other EU countries”.

Sesję Dobrobyt – dobrostan prowadziła prof. dr hab. Jadwiga Suchecka. Udział w niej wzięli: dr Jolanta Sala (PSW) i dr Halina Tańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Podstawy ekonomii dobrobytu według Josepha Stiglitza a sprawa polska”, dr Wojciech Jerzy Skotnicki (Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa) „Dobrobyt i bonum commune w wymiarze arystotelesowsko-tomicznym oraz w świetle magisterium ecclesiae”, mgr Wiesław Dziergawka, (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) „Destrukcyjny dobrobyt. Dobrobyt a dobrostan”, dr Michał Makowski (PSW) „Efekty luksusu i dobrobytu w reklamie a wymiar realnej konsumpcji”, dr Piotr Giruć (PSW) „Fenomen gospodarstw wielkoobszarowych w strukturze agrarnej na rynku zbóż w Polsce”, mgr Aleksander Pietuszyński (Uniwersytet Gdański) „Migracja ludności w Europie współczesnej”.

Sesję dotyczącą studiów regionalnych prowadziła dr Beata Pawłowska. Mogliśmy wysłuchać takich prelegentów jak prof. Tatjana Cvetskovski (Megatrend University w Serbii) „The role of internationalization and Bologna process in the Republic of Serbia human capital development”, prof. Goran Lalić (Megatrend University w Serbii) „Mexico’s dependence on oil in the 20th century: The development of the oil sector and the greatest challenges”, prof. Gjylbehare Murati (University Haxhi Zeka z Kosowa) „The Role of Universities in the Transformation of Societies: Lessons from Kosovo”.

Po wystąpieniu wszystkich prelegentów rozpoczęła się dyskusja panelowa dotycząca możliwości współpracy naukowej, biznesowej oraz współpracy pomiędzy regionami i współpraca miast. W dyskusji udział wzięli Pani prof. dr hab. Krystyna Strzała Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej, Pan Jerzy Godzik Starosta Powiatu Kwidzyńskiego, Pan Marcin Duda Prezes Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz Pani Lidia Bielawska – Karatysz  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kwidzynie. Dr Katarzyna Strzała – Osuch Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy  opowiedziała także o możliwościach aplikowania o środki zewnętrzne oraz potencjalne wspólne obszary zainteresowań w projektach naukowo-społecznych.

 

 

 PREZENTACJE PRELEGENTÓW VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI OBLICZA DOBROBYTU

PhD. Ledina Hoxha (European University of Tirana w Albanii) „Social diseases, civilization diseases or lifestyle diseases?“

PhD. Ledina Hoxha (European University of Tirana w Albanii) „Social diseases, civilization diseases or lifestyle diseases?“

Prof. Leonel Matar (Saint Joseph University w Libanie) „Environmental challenges and precariat: a global concern”

Nino Svanidze (Batumi Shota Rustaveli State University z Gruzji) „Charitable Foundation and Mathematical Model of Fund Management”

prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, dr Maciej Jewczak  (Uniwersytet Łódzki, Łódzki Uniwersytet Medyczny) „Rola Silver Economy w zwiększeniu dobrobytu populacji osób starszych”

Olena Horbunova (Poltava University of Economics and Trade z Ukrainy) „Pension provision in Ukraine: the current state and directions of further reform”

prof. dr hab. Krystyna Strzała, dr Katarzyna Strzała-Osuch, mgr Daniel Osuch (Powiślańska Szkoła Wyższa) – “Badanie panelowe śmiertelności z powodu chorób układu krążenia w regionach Polski”

dr n.med. Olga Bielan i mgr Mariola Ejdys (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – „Wydolność opiekunów pacjentów leczonych w oddziale rehabilitacji, a konieczność wsparcia społecznego w kontekście ich niepełnosprawności”

dr Katarzyna Strzała-Osuch, Julia Osuch i Krzysztof Karolczuk (Powiślańska Szkoła Wyższa) – „Wirus Ebola jako zagrożenie dla internacjonalizacji”

dr n. med. Olga Bielan, mgr Marioli Ejdys (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – „Ból przewlekły- implikacje kliniczno-terapeutyczne”

prof. Krystyna Strzała (Powiślańska Szkoła Wyższa), mgr Mateusz Bogdański (Uniwersytet Gdański) – “On the welfare of nations in Europe – Twin deficit hypothesis”

dr Alona Revko (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Narodowy Technologiczny w Czernihowie, Ukraina) – „Infrastruktura społeczna regionu i jej wpływ na rozwój potencjału ludzkiego”

dr Stanisław Ejdys (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) – „Infrastruktura transportowa w świetle wyzwań współczesności”

dr Katarzyna Strzała – Osuch, Agnieszka Łupaczewska oraz Magdalena Franosz (Powiślańska Szkoła Wyższa)„Research on GDP dynamics in Poland’s regions compared to other EU countries”„Research on GDP dynamics in Poland’s regions compared to other EU countries”

dr Jolanta Sala (Powiślańska Szkoła Wyższa), dr Halina Tańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – „Podstawy ekonomii dobrobytu według Josepha Stiglitza a sprawa polska”

prof. Tatjana Cvetskovski (Megatrend University w Serbii) – „The role of internationalization and Bologna process in the Republic of Serbia human capital development”

Goran Lalić (Megatrend University w Serbii) – „Mexico’s dependence on oil in the 20th century: The development of the oil sector and the greatest challenges”

mgr Aleksander Pietuszyński (Uniwersytet Gdański) – „Migracja ludności w Europie współczesnej”