Zapraszamy do udziału

w VII Seminarium naukowo-praktycznym  “Lean Higher Education. Lean Management w szkołach wyższych”, które odbędzie się w dniach 10-11.02.2020 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Wydarzenie skierowane jest do  wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych, w wymiarze praktycznym i teoretycznym (nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, kierownictwo).

Organizatorem VII Seminarium jest Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej – Katedra Nauk o Jakości; Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem seminarium jest prezentacja kulturowych, organizacyjnych i technicznych uwarunkowań wdrażania podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych. Podczas seminarium odbędą się wykłady, studia przypadków, warsztaty, OPEN SPACE oraz dyskusja.  Będą one poświęcone restrukturyzacji procesowej z wykorzystaniem koncepcji opartych na podejściu procesowym oraz Lean Management. Wraz z kolejnymi edycjami   seminaria przekształcają się we wspólnotę praktyków, stając się ważnym ogólnopolskim forum wymiany doświadczeń i wiedzy.

Koszt udziału w seminarium wynosi 350,00 zł. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia  24.01.2020 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:   Anna.Wendt@zie.pg.gda.p

Organizację Seminariów wspiera międzynarodowa sieć uczelni wdrażających koncepcję Lean  Management:   http://www.leanhehub.ac.uk/

Bieżące informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie:  https://isp.uj.edu.pl/nauka/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/lean-higher-education

Seminarium zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Politechniki Gdańskiej.

Patronat medialny: Radio Gdańsk.