Rozpoczął się nabór do 9 edycji programu WSS w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Rozpoczął się nabór do 9 edycji programu WSS w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego-wyjątkowa okazja do zdobycia doświadczenia w instytucji wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego od 2008 r. organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS), poprzedzone kilkustopniowym procesem rekrutacyjnym. W poprzednich edycjach Studenci, którzy pozytywnie przeszli testy kwalifikacyjne, mieli możliwość odbycia miesięcznego stażu w BBN w jednym – wybranym przez siebie – wydziale lub departamencie. W tym roku staże odbywają się w sierpniu i wrześniu.

Program WSS skierowany jest do młodych, ambitnych ludzi, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, militarnych oraz pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa, legislacji w tym zakresie, a także analizy informacji, procesu redakcyjnego i pracy z materiałami archiwalnymi.

Program skierowany jest do studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, ale nie ukończyli jeszcze 30. roku życia, a których średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów nie jest niższa niż 4,0 (w skali do 5,00).

Podczas stażu studenci mają niepowtarzalną okazję do zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji, która wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpośrednio dla prezydenta RP. Mają również szansę wykorzystać posiadaną wiedzę, zdobywając równocześnie nowe umiejętności.

Regulamin i formularz aplikacyjny dostępny na stronie BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Zgłoszenia do 30 maja 2016 r.