Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w warsztacie online dotyczącym realizacji i rozliczania projektów – działania wdrażane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (do wyboru dwa terminy). Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w konkursach ogłaszanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Data wydarzenia: 3 lub 10 marca 2021 r. w godz. od 9:00 do 13:00

Rejestracja 3 marca 2021 r.: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/warsztat_rozl_proj__scp_3032021

Rejestracja 10 marca 2021 r.: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/warsztat_rozl_proj_scp_10032021