„Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICPN®”

W dniu 05.02.2016 r. w Powiślańskiej Szkole Wyższej odbyły się warsztaty, pt. „Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICPN®” akredytowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Warsztaty poprowadziła Pani dr n. o. zdr. Dorota Kilańska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie miało na celu przygotować uczestników do budowania planów opieki
i dokumentowania praktyki pielęgniarskiej oraz tworzenia katalogów (jednorodnych grup diagnoz pielęgniarskich) z wykorzystaniem Klasyfikacji ICNP® dla potrzeb gromadzenia, analizy
i udostępniania danych cyfrowych w elektronicznej dokumentacji pacjenta.

Efektem kształcenia było nabycie podstawowej wiedzy na temat budowy i stosowania Klasyfikacji ICNP ® w praktyce dla potrzeb nauczania i dokumentowania minimalnego zestawu danych o pielęgniarstwie (International Minimum Data Set I-NMDS) z wykorzystaniem Elektronicznego Rekordu Pacjenta (EHR).

 

23

 

Uczestnik po ukończonych warsztatach potrafi:

1) Planować  opiekę zgodnie z wytycznymi ICN  z 2005 r. i  terminologią referencyjną ICNP®,

2) Mapować tradycyjne diagnozy i interwencje do terminologii referencyjnej ICNP®,

3) Przygotować plan opieki dla potrzeb EHR,

4) Przygotować katalog jednorodnych diagnoz pielęgniarskich i interwencji pielęgniarskich: obszar pielęgniarstwa, sytuacja zdrowotna pacjenta, rozpoznanie lekarskie.


– My, jako dydaktycy prowadzący zajęcia praktyczne cieszymy się, że odwiedziła nas wybitna specjalistka w tej dziedzinie. Pozwoli nam to rozszerzyć nasze horyzonty, dzięki czemu nasi studenci będą mogli skorzystać z wiedzy przekazanej na szkoleniu – mówi Pani Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa mgr Dorota Jaworska.

1

Dorota Kilańska – nauczyciel akademicki, pielęgniarka, dr nauk o zdrowiu, Dyrektor EFN – członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), była prezes Zarządu Głównego PTP i członek Executive Committee of European Federation of Nurses Assocaitions (EFN), członek Rady Społecznej NFZ w Łodzi, wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.