Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyznaczyła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyznaczyła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.

Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
– Mamy do zrealizowania bardzo ważny cel: zainteresowanie młodzieży naszym zawodem i zachęcenie jej do studiowania pielęgniarstwa oraz podejmowania pracy w ochronie zdrowia. Wykorzystamy do tego rozpoczynający się 2020 rok, który został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN (od ang. International Council of Nurses) ratyfikowanej na 72. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (WHA) w Genewie.  Kampania będzie prowadzona we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia WHO. To trwające przez cały rok święto ma związek z 200. rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale.

rok pielegniarki

W roku 2020 po raz pierwszy zostanie opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) raport World’s Nursing. To raport opisujący stan pielęgniarstwa na całym świecie.

https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020

https://nipip.pl/rok-2020-rokiem-pielegniarek-i-poloznych/