Przypominamy,  że nadal trwają nabory na nowe kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położonych organizowane przez Powiślańską Szkołę Wyższą, na które serdecznie zapraszamy:

Kurs specjalistyczny Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie (numer edycji KOM/2/Gdańsk). Realizacja w Kwidzynie
✔Nabór do 30/11/2022
✔Rozpoczęcie kursu: 30/11/2022
✔Zakończenie kursu: 31/01/2023
✔Liczba miejsc: 32

Kurs specjalistyczny Wywiad i badania fizykalne (numer edycji WBF/2/Gdańsk)
✔Nabór do 03/12/2022
✔Rozpoczęcie kursu: 03/12/2022
✔Zakończenie kursu: 30/12/2022
✔Liczba miejsc: 32

Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na stronie NIPiP.