informuje…

Powiślańska Szkoła Wyższa we współpracy z samorządem studenckim informuje, iż zgodnie z art. 84 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, poprzez MSTeams oraz pozostałe kanały informacyjne Uczelni realizowane będzie szkolenie dla studentów z zakresu praw i obowiązków STUDENTA.

Proszę na bieżąco śledzić ogłoszenia dziekanatu Uczelni ‼️

119415075_4338066959600465_8808141698422991825_n