prowadzonym przez Europejską Sieć Migracyjną w Polsce

Realizując nasz nowy kierunek rozwoju, w kontekście otrzymanego pozwolenia na kształcenie obcokrajowców, czynnie włączamy się w sprawy studentów międzynarodowych, bo … sprawy studentów są dla nas bardzo ważne.

Wzięliśmy udział w webinarium, prowadzonym przez Europejską Sieć Migracyjną w Polsce, której zadaniem jest zaspokojenie zapotrzebowania organów i instytucji państw członkowskich na aktualne, obiektywne, wiarygodne i porównywalne informacje w zakresie migracji i azylu.

Wydarzenie promowało m.in. publikację opracowania Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na temat studentów międzynarodowych w czasie pandemii pt. „Impact of COVID-19 on international students in EU and OECD Member States”.

Webinar przedstawiał jak wybuch pandemii COVID-19 i środki podjęte przez kraje UE i OECD w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa miały jak i mają bezpośredni i pośredni wpływ na międzynarodowych studentów przyjeżdżających do tych krajów. Wypowiadały się odpowiednie osoby jak to od początku wybuchu epidemii, ESM (EMN- European Migration Network) i OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) niezależnie monitorują, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na migrację w UE i poza nią, w celu dostarczenia informacji przydatnych rządom i decydentom na wszystkich szczeblach. Webinar był prowadzony w języku angielskim i były podjęte w nim tematy studentów przebywających za granicą- w krajach członkowskich, poruszano problemy ich finansów, trudności w sytuacji pandemii itp.

Dla naszych zagranicznych studentów to ważne informacje, bardzo istotny jest także fakt, iż jest instytucja, której statutowym obowiązkiem jest dbałość o dobrostan studentów międzynarodowych.