technologie informatyczne w czasie pandemii

 04.06.2020 odbył się Webinar – Cyfryzacja uczelni e-administracja – technologie informatyczne w czasie pandemii,

Prowadzącymi byli m.in. Prof. Jerzy Woźnicki, Prof. Łukasz Sułkowski, dr Andrzej Kurkiewicz.

Mowa była generalnie o cyfryzacji Uczelni jak i długofalowej cyfryzacji sfery dydaktycznej, naukowej czy też backoffice’u (zdalne nauczanie profil akademicki – 75%, profil praktyczny 50% ‼️‼️‼️) uczelni w tym również o Konstytucji dla Nauki 2.0 w kontekście systemu POLON,

dr Arkadiusz Bieniek – mówił o Blockchain w kontekście weryfikacji dyplomów, certyfikatów ect.
dr inż. Jarosław Protasiewicz mówił o działalności OPI w tym o platformie zdalnego nauczania – NAWOJKA,
prof. dr hab. Regina Lenart-Gansiniec – mówiła o crowdsourcingu akademickim jak i o crowdfundingu.

Wdrażamy cyfryzację w Powiślańskiej Szkole Wyższej na skalę dotąd nie spotykaną – dla STUDENTÓW oczywiście, bo jak zawsze, zgodnie z naszą misją JESTEŚMY DLA STUDENTA‼️?‼️