dot. nowej fazy programu Erasmus + 2021-2027

A co tam słychać w programie Erasmus????

Parę dni temu Powiślańska Szkoła Wyższa, w osobie naszej Pani Koordynator Programu ERASMUS+ p. Pauliny Osuch uczestniczyła w webinarium dot. nowej fazy programu Erasmus + 2021-2027, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas webinarium zostały omówione kwestie związane z nową fazą programu, np. nowa kodyfikacja – zmiana nazwy akcji mobilności z krajami programu (stara: KA103, nowa: KA131), analogicznie z akcją mobilności z krajami partnerskimi (nowa: KA171), dla której nie będzie w roku 2021 konkursu wniosków. Nowością jest wprowadzany komponent międzynarodowy w akcji KA131, który polega na tym, iż % budżetu KA131 będzie mógł być przeznaczony na sfinansowane mobilności z krajami partnerskimi.

I wszystko mądrze i fajnie …. ale my już chcemy zacząć wyjeżdżać na studia / praktyki; na staże i realizować wiele wspaniałych mobilności ??‼️