Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czynnie uczestniczymy we wszystkim co ważne dla naszych STUDENTÓW i dla naszej UCZELNI ‼️

Nasza nowa kierownik działu PROMOCJI I REKRUTACJI p. Magdalena Cieślak ? wzięła udział w webinarium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ?… tu za wnioski poniżej należą się Jej ogromne brawa i gratulacje

Generalnie webinarium miało formę swego rodzaju burzy mózgów, podczas której wszyscy prowadzący przedstawiali swoje pomysły i obawy. Nie zostały podjęte żadne konkretne decyzje, ani przekazane jakiekolwiek wytyczne, a wszelkie informacje miały charakter bardziej rekomendacyjny.

Główne kwestie:
? obawa przed zmniejszeniem zainteresowania studiowaniem w związku z ryzykiem i niepewnością
? prawdopodobnie mniejsza liczba chętnych podjęciem studiów w uczelniach niepublicznych (kryzys ekonomiczny) … ale oczywiście nie w PSW ??
? obawa, czy matury odbędą się faktycznie w wyznaczonym terminie (jest szansa, że jeśli termin przesunąłby się nawet na lipiec, to uczelnie zdążą przeprowadzić jeszcze procesy rekrutacyjne – wg opinii jednego z prelegentów dla uczelni to nie stwarza ryzyka, a właśnie stawia kandydata przed koniecznością szybkiego dokonania wyboru, a nie rozwlekania w czasie decyzji)
? obawa o rekrutacjięw sensie ilościowym na kierunki międzynarodowe (tacy absolwenci muszą przejść przez wszystkie procedury podstawowe ważne w życiu studenckim, m. in. immatrykulacja)
? uczelnie niepubliczne powinny zadbać o rozpoznawalność, aby wzmocnić swoją pozycję, aby to oferta edukacyjna była tą “kartą przetargową” ??? DBAMY, DBAMY ???
? z ogólnych badań szkół wyższych wynika, iż proces edukacji on-line ma wysoką wartość, także w opinii studentów; większa część studentów międzynarodowych mimo kryzysu nadal aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia
? z uwagi na złożoność procesu rekrutacyjnego wymagającego standardowych form (wysyłki pocztą dokumentu) będzie rozważana próba zdigitalizowania procesu rekrutacyjnego, aby móc jak najbardziej ułatwić procesy rekrutacyjne dla KANDYDATÓW (przejście do przestrzeni on-line), jednakże wszelkie wprowadzane zmiany na tym etapie są ryzykowne dla maturzystów z uwagi na powiązanie procesów (szkoły średnie – studia) już na wcześniejszych etapach
? wg ustawy wprowadzonej przez Ministerstwo, każda uczelnia może swobodnie przedłużyć proces rekrutacyjny‼️ .. MY W PSW już tego dokonaliśmy ??
? nauka na uczelniach wyższych odmrażana jest stopniowo, zaczynając od kierunków, które wymagają już teraz zaliczenia laboratoriów, testów praktycznych, które nie można zrealizować on-line ‼️ .. również zrealizowane .. szczegóły na początku przyszłego tygodnia ‼️?

Ministerstwo zastanawia się także, czy będą w stanie przewidzieć wszelkie możliwe scenariusze, czy nie lepiej dać swego rodzaju autonomię uczelniom ‼️

Cały czas jest rozważane wprowadzanie pewnego wsparcia dla uczelni niepublicznych (szczególnie podkreślone przez pozostałych prelegentów), jednakże samo Ministerstwo przewiduje bardziej ułatwienia proceduralne, aniżeli finansowe wsparcie na tym etapie – wsparcie finansowe zdaniem Ministerstwa winno być wprowadzane dopiero w kolejnych latach.

Padły także propozycje na temat możliwej pomocy STUDENTOM UCZELNI NIEPUBLICZNYCH: odpis podatkowy na czesne lub stypendium na czesne‼️‼️‼️

97142138_3793859860687847_6867206759849656320_o.jpg