Nieustająco podwyższamy swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie…

Nieustająco podwyższamy swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie zarządzania i administrowania Uczelnią … więc w dobie #zostańwdomu kształcimy się na potęgę‼️??

Dnia 14.05.2020r. uczestniczyliśmy jako potężna reprezentacja PSW w webinarium pt. “Direct to internationalization”, którego organizatorem była NAWA, czyli Narodowa Agencja Wymian Akademickich.

Panel był poświęcony omówieniu rezultatów badań przeprowadzonych na studentach / wykładowcach, min. w zakresie ich działań w czasie pandemii, wpływu pandemii, który dla studentów będzie niestety bardziej negatywny niż dla wykładowców. Szczegółowo zostały omówione wyzwania krótko- jak i długookresowe dla instytucji szkolnictwa wyższego, którymi min. są kłopoty finansowe, zawieszenie badań, zmniejszona mobilność regionalna i globalna oraz potencjalne obniżenie jakości kształcenia spowodowane brakiem możliwości kontaktów bezpośrednich, ale także rekomendacje dla różnych obszarów szkolnictwa wyższego w zakresie możliwości, jakie w przyszłości po okresie pandemii ponownie się otworzą.

My już czekamy na powrót do MOBILNOŚCI, do wyjazdów zagranicznych dla STUDENTÓW / KADRY AKADEMICKIEJ I ADMINISTRACYJNEJ, czekamy też na przyjazdy naszych międzynarodowych gości, często przyjaciół, z którymi tworzymy nowy wymiar edukacji i współpracy ?.

97107805_3793469790726854_2323873977707003904_o