w dniu 26 maja, czyli wczoraj odbyło się krótkie webinarium…

 Szanowni Państwo,
w dniu 26 maja, czyli wczoraj odbyło się krótkie webinarium organizowane przez Członków Grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, której nasza uczelnia jest członkiem.

Sesja była podzielona na 3 części w których tematem przewodnim, jak na sytuację przystało, była pandemia COVID- 19. Część pierwsza była związana z rozwijaniem Katalogu Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, kolejna część dotyczyła działań podejmowanych przez Uczelnie w aktualnej sytuacji związanej z COVID-19. Ostatnim tematem rozmów był pomysł stworzenia punktu informacyjnego dotyczącego Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, aby jak najbardziej rozpowszechnić tą działalność.

Nasza Uczelnia, będąca świadoma ogromu społecznej odpowiedzialności, jaka przypada w udziale wszystkim instytucjom edukacyjnym dąży nie tylko do wypełniania swojej misji, stara się także, aby cała społeczność akademicka – administracja, dydaktycy, studenci i absolwenci, realizowała w swoim życiu cele społeczne, abyśmy byli świadomymi obywatelami, zaangażowanymi w życie społeczne !! Czy nam się to udaje? Oceńcie sami !!!

100520588_3838542816219551_4309132149681815552_o.jpg