Clarivate bezpłatnie udostępnia nagrania swoich webinarów. Zachęcamy do przeszukania bazy i znalezienia interesujących nagrań. Wśród proponowanych tematów znajdują się m.in.:

Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy?

Jak dobrze zaprezentować swoją pracę i dorobek naukowy

Web of Science – tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha 

Webinary znajdziesz na stronie:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/webinars/on-demand-webinars/?language=polish&wpv_aux_current_post_id=35362&wpv_aux_parent_post_id=35362&wpv_view_count=76131-CATTRc2507391d1f3d9cafd12278b5bbf942dTCPID35362