ministerstwo zdrowia

W PSW odbyło sie podpisanie umowy w ramach unijnego programu Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego i p.o. Kanclerz mgr Natalię Parus

ministerstwo zdrowiaW dniu 27.09.2018 r. w Powiślańskiej Szkole Wyższej odbyło sie podpisanie umowy w ramach unijnego programu Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa”.
Ministerstwo Zdrowia przekaże ok. 6 mln zł ze środków unijnych. Dzisiaj w Kwidzynie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podpisał umowę z jednym z beneficjentów tego programu – Powiślańską Szkołą Wyższą.

programy rozwojowe

 

Projekt „Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa”

Projekt „Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa” powstał w odpowiedzi na zapewnienie skutecznej wymiany pokoleniowej w zawodzie pielęgniarek. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia, zainteresowanie studiami na kierunku pielęgniarstwo i motywowanie studentów do poszukiwania i  podejmowania pracy bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi  ponad 6,2 mln zł, a dofinansowanie z funduszy unijnych to ok. 6,2 mln zł.

Program rozwojowy obejmie:

 • – opracowanie Programu Rozwojowego Uczelni i Absolwenta „Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa”,
 • – opracowanie i wdrożenie programu stypendialnego motywującego dla studentów kierunku pielęgniarstwo,
 • – dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania praktyk obowiązkowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,
 • – finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 940 godzin,
 • – opracowanie i wdrożenie programu stypendialnego szkoleniowego dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo,
 • – opracowanie i wdrożenie programu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • – stypendium motywujące dla studentów (20 miesiące).
 • – płatne praktyki zawodowe semestralne i wakacyjne (dla wszystkich będzie to łącznie 940 godzin).
 • – dodatkowe zajęcia wykraczające poza standardowy program kształcenia  z zakresu komunikacji interpersonalnej, opieki nad pacjentem geriatrycznym, edukacji chorych na cukrzycę, żywienia chorych na kardiologicznych ze współistniejącą chorobą nowotworową (ok.100 godzin).
  – stypendium szkoleniowe dla absolwentów (24 miesiące).
 • – wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na pełnym etacie,  na stanowisku pielęgniarki.
 • – udział w bezpłatnych medycznych szkoleniach zawodowych (kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych) dla absolwentów.

Dzięki realizacji projektu uczelnia stworzy ogromną szansę na poprawę atrakcyjności studiowania na kierunku pielęgniarstwa i  stałe doskonalenie jakości kształcenia.

Dla studentów i absolwentów projekt to szansa na uzyskanie znakomitych kompetencji, jak i pomoc materialną, która pozwala na lepszą egzystencję oraz wyraźne wzmocnienie pozycji na rynku pracy.

Projekt „Wspólnie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa” w liczbach

6,2 mln zł – tyle wynosi całkowita wartość projektu,

800 zł – tyle wynosi maksymalne miesięczne stypendium dla studentów z najlepszymi wynikami
w nauce,

1000 zł – tyle wynosi maksymalne miesięczne stypendium dla absolwenta, który przystąpi do projektu.

***

Dotychczas podpisano łącznie podpisano łącznie blisko 55 umów z Beneficjentami środków unijnych. Oznacza to, że w skali całego kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

W województwie pomorskim beneficjenci wdrażają 31 projektów o wartości niemal 115 mln zł.