a mianowicie oficjalne podpisanie porozumienia…

 

 

Wielkie wydarzenie w zakresie rozwoju Powiślańskiej Szkoły Wyższej, a mianowicie oficjalne podpisanie porozumienia o realizowanej de facto od lat z sukcesem współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, ale także LISTU INTENCYJNEGO o utworzeniu wspólnego CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR MEDYCZNYCH.

Relacja już niebawem

Dla naszych STUDENTÓW Wydziału Nauk o Zdrowiu to możliwość realizacji szkolenia podyplomowego, w tym tak wyczekiwanych szkoleń specjalizacyjnych w Kwidzynie, ale nie tylko to wielki krok naprzód

fb28 09 2020 fb28 09 2020(2)