Social Business Students’ Forum (SBSF) to globalna społeczność studentów…

Social Business Students’ Forum (SBSF) to globalna społeczność studentów zainicjowana przez DIU już w 2012 roku w celu wymiany poglądów i pomysłów na biznes społeczny. W tym roku SBSF po raz pierwszy organizuje Wirtualne Forum Studentów Biznesu Społecznego (VSBSF), które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2020 r. pod hasłem “Rola młodzieży w zwalczaniu ubóstwa, bezrobocia i emisji dwutlenku węgla netto”. Mamy ogromną przyjemność zaprosić grupę 3-5 entuzjastycznych studentów z potencjałem przywódczym z Państwa uczelni do udziału w tym 2-dniowym wirtualnym programie. Będzie to doskonała edycja dla uczestników do zwiedzania w ramach globalnej platformy. Po zakończeniu programu, uczestnicy zostaną nagrodzeni e-Certyfikatem i Członkostwem w globalnej sieci SBSF Networking. 

Oprócz doświadczenia w nauce, studenci będą mieli również możliwość nawiązania globalnej współpracy i ekskluzywną szansę na poznanie Laureata Nagrody Nobla, profesora Muhammada Yunusa (Ojca Biznesu Społecznego i Mikrokredytów), co może być doświadczeniem na całe życie.
Rejestracja do 15 listopada, 2020. Chętni studenci proszeni o zgłoszenie się pod adres email : internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl 
Więcej informacji na stronie : https://sbsf.net/
 

Virtual
Social Business Students’ Forum (VSBSF)

25-26 November, 2020

 
HomeHome About SBSFAbout SBSF About VSBSFAbout V-SBSF

Respected Sir/Madam,

Greeting from Daffodil International University (DIU), Bangladesh!

Social Business Students’ Forum (SBSF) is a global community of students initiated by DIU back in 2012 for exchanging views and ideas of Social Business. This year SBSF is organizing Virtual Social Business Students’ Forum (VSBSF) for the very first time to be held from 25-26 November, 2020 with the motto “Role of Youth in Zeroing Poverty, Unemployment and Net Carbon Emission.” We are very glad to invite a group of 3-5 enthusiastic students with leadership potential from your university to be a part of this 2 days long virtual program. It will be an excellent edition for the participants to explore in the global platform. After completion of the program, participants will be awarded

  • e-Certificate
  • Membership of SBSF Global Network
  • Networking

Besides learning experience, students will also have global networking opportunities and exclusive chance to meet Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus (Father of Social Business & Microcredit) and that can be a lifelong experience. 

 

VSBSF Tentative Schedule 

 4:00 pm – 7:00 pm (GMT+6)

25 November, 2020 (Day-1)
 
 Opening Ceremony
 Policy Dialogue 
 Virtual Coffee Hour
 Networking

 26 November, 2020 (Day-2)


 Panel Discussion 1
 Panel Discussion 2
 Panel Discussion 3
                      Keynote Session
 Closing Ceremony

Registration Deadline: 15 November, 2020

Apply Now
For More Details: Visit our website
Fb Yt Email Website Whatsapp