W dniu 09.11.2016 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Powiślańskiej Szkoły Wyższej na Uniwersytecie “John Naisbitt” w Belgradzie

W dniu 09.11.2016 r. odbyła się wizyta przedstawicieli PSW na Uniwersytecie “John Naisbitt” w Serbii. Celem wizyty Pani Prorektor dr Katarzyny Strzały – Osuch, Pani Prodziekan dr Beaty Pawłowskiej oraz Pana mgr. Daniela Osucha było wzmocnienie partnerstwa i przyjaznych stosunków obu uczelni. Spotkanie ułatwiło także podpisywanie umów bilateralnych w ramach programu Erasmus+. Przeprowadzili również wykłady dla studentów Uniwersytetu “John Naisbitt” w dziedzinie eko-inwestycji oraz marketingu. 

20161109 091808 1140x855

fot. international.naisbitt.edu.rs