Kolejna Uroczystość rozdania dyplomów absolwentom PSW za nami! 10 września 2016 r. Absolwenci kierunków Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne oraz Ekonomia odebrali dyplomy studiów I stopnia.

Kolejna Uroczystość rozdania dyplomów absolwentom PSW za nami! 10 września 2016 r. Absolwenci kierunków Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne oraz Ekonomia odebrali dyplomy studiów I stopnia.

W tej podniosłej chwili Absolwentom towarzyszyły ich rodziny oraz przyjaciele.

Swoją obecnością zaszczycili nas goście – Pan Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Jarosław Golder – Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Kwidzynie, Pani Krystyna Łapacz –  Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Pani Lidia Bielawska – Karatysz – z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej, por. mgr Bartosz Gąsiorowski – przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie oraz Pani Anna Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Rektor PSW Pan prof. dr hab. Stefan Angielski wręczył grawertony oraz nagrody osobom, którzy w czasie trwania nauki uzyskały najwyższą średnią ocen. Byli to:

Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych:
– Krystyna Kotowska
– Anna Kreft
– Bożena Elert

Pielęgniarstwo:
– Anna Michalik
– Monika Steczek
– Oliwia Walasiewicz
– Sabina Gutowska

Ekonomia:
– Artur Jedynak

Ratownictwo medyczne:
– Katarzyna Danielewska
– Aleksandra Kołtacka

Nagrody oraz serdeczne podziękowania za współpracę z Uczelnią, pomoc i zaangażowanie otrzymali:

– Teresa Ulenberg,
– Marcin Suchoparski,
– Monika Steczek,
– Wiesława Piersa,
– Artur Jedynak.

Akt czepkowania, czyli wręczenie czepków pielęgniarskich absolwentkom oraz przypinek absolwentom przeprowadził Pan mgr Piotr Janiewicz oraz Pani mgr Ewa Mędrek. Następnie został odśpiewany Hymn Pielęgniarski.
Po Uroczystości wszyscy goście, absolwenci i ich rodziny zostali zaproszeni na symboliczną lampkę szampana.