rozdanie dyplomow glowne

W sobotę odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom PSW

 rozdanie dyplomow glowne

 

Wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom nastąpiło 15 lipca 2017 r. Długo wyczekiwana chwila w końcu nadeszła. Trzy lata nauki, wysiłku i wyrzeczeń zaowocowało otrzymaniem upragnionego dyplomu. Duma przepełniała przybyłych absolwentów oraz ich rodziny.

Uroczystość rozpoczęła się od wejścia na scenę Senatu PSW oraz pocztu sztandarowego. Powitaliśmy gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Było to: Pan Janusz Lewandowski, Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego, Pan Jerzy Śnieg, Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, Mec. Pan Jerzy Kozdroń, Pani Anna Czarnecka, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Pani Marzena Olszewska – Fryc, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Pani Maria Danielewicz, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Pani Iwona Kacprzak- Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Pan Mariusz Wesołowski, Przewodniczący Rady Miasta w Kwidzynie, Pani Lidia Bielawska-Karatysz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Kwidzynie, Pan Piotr Janiewicz – Przewodniczący Rady Miasta w Prabutach i Dyrektor ds. pielęgniarstwa w szpitalu Zdrowie w Kwidzynie, mł. bryg. Pan Jacek Juchta – w imieniu Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, Pani Anna Księżopolska – HR Generalista- International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., Pani Anna Radzimska- Z-ca Dyrektora ds. pielęgniarskich Hospicjum  im. Św. Wojciecha w Kwidzynie oraz Pani Elżbieta Brożyniak – Naczelna Pielęgniarka w 7 Wojskowym Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Pan Janusz Lewandowski, Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego pogratulował zwycięzcy konkursu o płatny straż w jego biurze poselskim w Brukseli.  Wręczył zaproszenie Karolowi Pawłowskiemu, który rozpocznie swoja przygodę już w sierpniu.

Zaproszeni goście złożyli gratulacje absolwentom i życzyli dalszych sukcesów.

Aleksandra Paczkowska, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego oraz tegoroczna absolwentka złożyła gratulacje swoim kolegom i koleżankom i podziękowała władzom uczelni za dotychczasową współpracę.

Kontynuując tradycję zapoczątkowaną w roku akademickim 2001/2002, najlepszym absolwentom o najwyższej średniej, przyznawane są specjalne nagrody oraz dyplomy. Pani Prorektor dr Katarzyna Strzała – Osuch poprosiła JM Rektora prof. dr hab. Stefana Angielskiego o wręczenie grawertonów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz absolwentom Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych.

Wśród najlepszych absolwentów znalazły się następujące osoby:

Z kierunku Ekonomia:

Anna Napiórkowska

Z kierunku Pielęgniarstwo:

Agnieszka Jaworska

Krzysztof Brzoskowski

Monika Ługoska

Elżbieta Wojtiuk

Aleksandra Paczkowska

z kierunku Pielęgniarstwo (pomostowe):

Nina Kapica

Wojciech Czapski

z kierunku Ratownictwo Medyczne:

Grzegorz Matusiak

Piotr Bałasz

Tradycja jest także wręczenie nagrody dla tysięcznego absolwenta. W tym roku dyplom z nr 3000 otrzymała pani Barbara Gwizdała z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Za owocną współpracę w zakresie pomocy przy organizacji toku studiów oraz za szczególny wkład i zaangażowanie na rzecz Uczelni Pani Prorektor dr Beata Pawłowska wręczyła specjalne podziękowania. Osobami, na które zawsze mogliśmy liczyć byli:

z kierunku Pielęgniarstwo:

Aleksandra Paczkowska

Arkadiusz Kruszkiewicz

Marcin Dziewanowski

z kierunku Pielęgniarstwo (pomostowe):

Beata Gawlik

z kierunku Ratownictwo Medyczne:

Krzysztof Chojnacki

z kierunku Ekonomia:

Wioletta Boryń

Estera Figura

Dominik Gburczyk

Dorota Jankowska

Karolina Kwiatkowska

Beata Piast

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie dyplomów absolwentom studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Dyplomy wręczali promotorzy z Wydziału Nauk o Zdrowiu: Pani Prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska, Pani dr Marzena Zarzeczna – Baran oraz Pan dr Ignacy Maria Pirski. Dyplomy z Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych wręczyli: Pani dr Beata Pawłowska, Pan dr Michał Makowski oraz Pani dr Katarzyna Strzała – Osuch.

Również absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Lider Biznesu i Administracji odebrali świadectwa ukończenia studiów.

Po wręczeniu dyplomów nastąpiła bardzo ważna chwila dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo. Pani mgr Dorota Jaworska, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa w PSW zaprosiła absolwentów do uroczystego nałożenia czepka jako symbolu zawodu pielęgniarskiego. Następnie odebrała przyrzeczenie pielęgniarskie. Akt ten zakończyło odśpiewanie Hymnu Pielęgniarskiego. Mowę kończącą wygłosił JM Rektor PSW Pan prof. dr hab. Stefan Angielski.

Po uroczystości nie było końca gratulacjom, wspólnym zdjęciom i zapewnieniami, iż to nie ostatnie spotkanie w tym gronie.

Artykuł, który ukazał się na łamach Pulsu Kwidzyna znajdziecie tutaj